Kontakt

Ewa Leszczyńska
tłumacz przysięgły języka niemieckiego

82-300 Elbląg,
ul. Robotnicza 175/11

tel.: 055/ 642 40 26
tel. kom.: 502 472 744
wyślij email

 

Tłumaczenia przysięgłe:

- dokumenty rejestracyjne pojazdów (karta pojazdu, dowód   rejestracyjny)
- umowy (kupna-sprzedaży, najmu, umowy o pracę)
- akty Urzędu Stanu Cywilnego (akt urodzenia, ślubu, zgonu
  i inne)
- dyplomy
- świadectwa i certyfikaty
- indeksy i suplementy
- świadectwa pracy
- uprawnienia zawodowe
- referencje
- zaświadczenia i Apostille
- akty notarialne
- pełnomocnictwa
- dokumenty sądowe (akt oskarżenia, wyrok i inne)
- zaświadczenia lekarskie
- dokumenty medyczne
- dokumenty finansowe (raporty spółek, zeznania   podatkowe,   zeznania celne i inne)
- dokumenty bankowe
- dokumenty wysyłkowe, faktury
- ubezpieczenia samochodowe

Tłumaczenia zwykłe:

- życiorys
- listy motywacyjne
- instrukcje
- korespondencja handlowa (w tym korespondencja   elektroniczna)
- wypełnianie formularzy
- strony www

Tłumaczenia ustne:

- podpisywanie aktów notarialnych i umów
- rozmowy biznesowe
- pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych


© 2008 Biuro Tłumacza Przysięgłego - Ewa Leszczyńska